Spoločnosť ARVIN a.s. bola založená v roku 2002. Predmetom jej činnosti je komplexné vedenie účtovníctva ( podvojné, jednoduché a mzdové), daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti.

Tím pracovníkov spoločnosti tvorí stály kolektív, ktorý pracuje pod vedením hlavného účtovníka a ekonomického riaditeľa. Prioritou našej firmy je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Našim klientom poskytujeme komplexnú ponuku, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť z našej strany, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami (právnici, audítori a daňoví poradcovia).
Spoločnosť má uzavretú zmluvu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie.