Naša spoločnosť ponúka podnikateľskej verejnosti nasledovné produkty a služby:

*  účtovníctvo – spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva  outsoursingovým spôsobom

  • kontrola účtovníctva
  • rekonštrukcia účtovníctva
  • účtovný supervisoring
  • vypracovanie daňových priznaní – DPH, DPPO, DPFO, DMV, DN
  • daňová optimalizácia
  • metodické účtovné poradenstvo

*  mzdové poradenstvo

  • outsorsing miezd
  • personalistika
  • metodické mzdové poradenstvo

*  ďalšie poskytované služby

  • spolupráca pri tvorbe optimálnej štruktúry obchodných transakcií
  • zastupovanie v daňovom konaní a pred inštitúciami štátnej a verejnej správy

*  spracovanie spoločenskej zmluvy a podanie žiadosti na zápis do obchodného registra, prípadne na živnostenský úrad