Naša spoločnosť ponúka podnikateľskej verejnosti nasledovné produkty a služby:

*  účtovníctvo – spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva  outsoursingovým spôsobom

 • kontrola účtovníctva
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • účtovný supervisoring
 • vypracovanie daňových priznaní – DPH, DPPO, DPFO, DMV, DN
 • daňová optimalizácia
 • metodické účtovné poradenstvo

*  mzdové poradenstvo

 • outsorsing miezd
 • personalistika
 • metodické mzdové poradenstvo

*  ďalšie poskytované služby

 • spolupráca pri tvorbe optimálnej štruktúry obchodných transakcií
 • zastupovanie v daňovom konaní a pred inštitúciami štátnej a verejnej správy

*  spracovanie spoločenskej zmluvy a podanie žiadosti na zápis do obchodného registra, prípadne na živnostenský úrad